Dagens Tarot Kort Søndag 11 April 2021

Dommen og fire av sverd

Bare fordi i dag kan føles som en dag du skal hvil, så er det ikke det. Det er på dager som i dag hvor du kan være den mest produktive, hvor du kan oppnå et lite mål eller to. Husk at det er de små målene som holder deg motivert og gjøre deg i stand til å oppnå noe større. Ikke bare la dagen gå da den er fylt med så mye potensial. I dag handler det om å vekke deg opp slik at du får et nytt sinn rundt din nåtid og fremtid. Så kanskje ta deg litt tid til å reflektere over hva du vil at tankegangen skal være og lage en plan for hvordan du skal oppnå det. Selv om det er flott å lage en plan, noen ganger kan det bare starte å bidra til å sette en plan ut i fokus. Ikke bruk hele dagen på å tenke eller planlegge, da kommer du ikke noe sted. Viktigst av alt gjør handlingen bak. Alt er bra og flott å lage en plan og si det høyt, men det er bare halvparten av arbeidet. Du må også sette inn handlingen slik at den blir en fysisk manifestasjon, ikke bare en mental en.

 

Judgment and four of swords

Just because today might feel like a day of or a rest day its not. Its on days like today where you can be the most productive, where you can achieve a small goal or two. Remember its the small goals that keep you motivated and able to achieve the bigger ones. Don't waist the day when its filled with so much potential. Today is all about reawakening a new mindset for your present and future. So maybe take some time to reflect on what you want that mindset to be and make a plan of how your going to achieve it. Although it's great to make a plan sometimes just starting can help put a plan in focus. Don't spend all day thinking or planing then you won't get anywhere. Most importantly do the action behind it. Its all good and great making a plan and saying it out loud but that is only half the work. You also need to put the action in so that it becomes a physical manifestation not just a mental one.

Legg igjen en kommentar