Dagens Tarot Kort Fredag 9 April 2021

Elskerene og seks av beger

I dag handler det om å gi slipp på negative tanker. Uansett hva som skjedde i går eller i fjor eller til og med for 5 år siden, trenger du ikke å gjenta det i dag. Det er på tide at du går av hamsterhjulet og fokuserer på fremtiden din. Hvert negativt tanke som kommer inn I hodet ditt kan forbli bare en tanke, skjønt, helt til du legger følelser til tanken, og da blir det en negativ innflytelse. Ikke la følelsene dine komme i kontakt med negativiteten. Husk at du både en negativ og destruktiv innflytelse på livet ditt og en positiv og blomstrende. Det er på tide at du bestemmer hvem du vil være for fremtiden. Det er på tide å ta affære for en fremtid som blomstrer ikke bare dær du eksistere som du kan ha gjort mesteparten av livet.

 

Lovers and six of cups

Todays is all about letting go of negative thoughts. No matter what happened yesterday or last year or even 5 years ago you don't need to repeat it today. It's time for you to step out of the hamster wheel and focus on your future. Every negative though that comes to mind can remain as just that a though, until you add emotions to it and then it becomes a negative influence. Don't let your emotions connect with the negativity. Remember you are both a negative and destructive influence on your life and a positive and thriving one. It's time you decide who you want to be for the future. It's time to take action for a future where your thriving not just surviving like you may have been whole life

Legg igjen en kommentar