Dagens Tarot Kort Onsdag 7 April 2021

Eneboeren og fem av mynter

I dag er en refleksjon av din indre stemme. Det kan være en god tid for deg å meditere og få kontakt med deg selv. Husk at du vil få til det du tenker på. Så hvis du er i en situasjon der du alltid har slitt og aldri hatt noe ekstra, dette kan være penger, kjærlighet, selvtillit eller hva som helst for den saks skyld, så er dette historien du fortsetter å skrive om for deg selv. Du må rydde tankene dine og finne en positiv tanke eller situasjon og fokusere på den. Ta med deg ny, positiv, ren energi i livet ditt slik at fremtiden din ikke trenger å være en gjentagelse av fortiden din. Lytt til din indre stemme, du vet at du fortjener mer, så det er på tid at du gjør det du kan for å få mer. Det vil aldri være en perfekt tid, da ingenting starter perfekt. I dag handler det bare om å finne den nye energien og gi slipp på den gamle. Se 10-12 år tilbake hva var dine kamper? Sitter du fast i et hamsterhjul? Hvis du er det, er det på tide å gå ut og finne deg selv

 

Hermit and five of pentacles

Today is a reflection of your inner voice. It might be a good time for you to meditate and connect with yourself. Remember you will bring about what you think about. So if you are in a situation where you have always struggled and never really had any extra, this could be money, love, self beliefe or anything for that matter, then this is the story you keep rewriting for yourself. You need to clear your mind and find a positive thought or situation and focus on it. Bring around new, positive, clean energy into your life so that your future doesn't have to be a repeat of your past. Listen to your inner voice you know you deserve more so its time you do what you can to get more. There will never be a perfect time as nothing starts out perfectly. Today is just about finding that new  energy and letting go of the old. Look back 10-12 years what we're your struggles? Are you stuck in a hamster wheel? If you are it's time to step out and find yourself

Legg igjen en kommentar