Dagens Tarot Kort Tirsdag 6 April 2021

Djevelen og to av staver

I dag kan du føle deg som om du sitter fast som om andre velger fremtiden din for deg. Ikke få deg selv til å tro at du ikke har kontroll eller at du ikke kan velge fremtiden din, det begynner med deg selv. Uansett menneskene rundt deg, er livet ditt fortsatt ditt, så ikke gi fra deg makten. Hvis du lar andre ta over, det kan være din partner, venner, familie eller en arbeidskollega, så vil det aldri bli for deg. Ingen kan bestemme dine egne drømmer, bare du kan gjøre det. Så hvis planene dine er å behage noen andre enn deg selv, må du stoppe med en gang og rive den opp og lage en ny. Livet er for å leve og nyte, ikke for press og at du sitter fast. Du kan ikke la andre mennesker leve livet ditt eller ta valg for deg. Du må være sterk nok og ha nok tro på at du vet hva du vil. Hvis ikke, foreslår jeg at du setter deg ned og skriver noen mål for deg selv. Husk at disse målene skal være litt mer enn det du tror du kan oppnå, men likevel i en realistisk forstand. Skriv ned 30 dager, 90 dager og 6 måneders mål. Dette er ikke slik at du må følge og fullføre alt du skriver ned, det er en måte for deg å bli påminnet om hvorfor. Hvis hvorfor ikke er sterk nok, vil det være lett for deg å bli motløs og føle deg tom innvendig. På tide å finne ut hvorfor og ta tilbake kontrollen, ingen vet hvordan du skal være deg bedre enn deg.

 

Devil and two of wands

Today you may feel as if you're stuck as if other people are choosing your future for you. Don't make yourself believe that you have no control or that you can't choose your future, you can it all starts with you. No matter the people around you, your life is still yours so don't give up that power. If you do let other people take over, this can be your partner, friends, family or a work colleague, then it will never for you. No one can decide your own dreams only you can do that. So if your plans are to please anyone else but yourself, stop right now and rip it up and make a new one. Life is for living and enjoying, not for pressure and entrapment. You can't let other people live your life or make choices for you. You need to be strong enough and have enough belief that you know what you want. If you don't I suggest you sit down and write some goals out for yourself. Remember these goals should be a little bit more than what you think you can achieve but still in a realistic sense. Write down 30 days, 90 days and 6 months goal. This isn't so that you have to follow and complete everything you write down it's a way for you to be reminded of your why. If your why isn't strong enough then it will be easy for you to get discouraged and feel basically empty inside. Time to figure out your why and take back the control, no one knows how to be you better than you.

Legg igjen en kommentar