Dagens Tarot Kort Mandag 5 April 2021

Den hengte mannen og syv av mynter

Dagens kort kan tyde på at du vil legge deg tilbake eller føle at energiene er litt tunge. Uansett hvordan du har det i dag, så kan du snu det. Du har en mulighet til å presse deg selv i stedet for å velte deg i denne følelsen. Selv om du bare gjør 1% i dag, er det fortsatt mer enn ingenting. Ikke tenk på i dag som en dag å være superproduktiv, bare gjør det som må gjøres. Ditt arbeid mot fremgang, ikke perfeksjon, husk det. Uansett hvor mye du vil gi opp så er ikke det den dagen. Som vi har sagt før, alt du gjør nå vil gi deg belønning i fremtiden. Tro på deg selv og ikke gi opp, du kommer dit.

Hanged man and seven of pentacles

Today's cards may suggest that you want to go back to bed or feel like the energies are a bit heavy. No matter how you feel today you can turn it around. You have an opportunity to push yourself instead of wallowing in this feeling. Even if you just do 1% today that's still more than nothing. Don't think of today as being super productive, just do what needs to be done. Your working towards progress not perfection remember that. No matter how hard you want to quite and give up today is not that day. Like we have said before everything you do now will reward you in the future. Believe in yourself and don't give up, you will get there.

Legg igjen en kommentar