Dagens Tarot Kort Lørdag 3 April 2021

Døden og fire av sverd

Livet er fullt av forandring, og i dag er en av disse dagene hvor du trenger å omfavne denne forandringen. Det er en endring i tankene dine og måten du ser på ting. Det handler om en slutt på et stort negativt tankemønster som da endelig kan åpne deg for en ny positiv ny vei. Hver dag går vi gjennom personlig utvikling og hver dag finner vi oss selv litt mer. Vi i dag er en av disse dagene hvor du bestemmer deg for å se frem i stedet for tilbake. Å gå for livet du alltid har ønsket deg i stedet for det livet du alltid har levd. Husk at du er den som kan forandre ingen andre, så hvis du ikke er klar til å omfavne det, kan det aldri skje. Din tid er nå la det positive lyset strømme gjennom deg, og forvis de negative tankene som holder deg bundet. Husk at du er verdt mer enn det du har mottatt, og det er fortsatt mer for deg der ute. Ikke vær redd for denne endringen. Velkommen inn med åpne armer, du vil se at det er en positiv ting.

Death and four of swords

Life is full of  change and today is one of these days where you need to embrace this change. It is a change in your thoughts and the way you see things. It's about an ending of a major negative thought patter that then can finally open you up to a new positive one. Everyday we go through personal development and everyday we find ourselves a little more. We'll today is one of these days where you decide to look forward instead of back. To go for the life you've always wanted instead of the life you have always lived. Remember you are the one that can change no one else so if your not ready to embrace it then it might never happen. Your time is now let the positive light flow through you, and banish the negative thoughts that keep you bound. Remember you are worth more than what you have been receiving and there is still more for you out there. Don't be afraid of this change. Welcome it in with open arms you will see it is a positive thing.

Legg igjen en kommentar