Dagens Tarot Kort Tirsdag 30 Mars 2021

Yppersteprestinnen og ridder av sverd

Når du føler at tankene dine tar over, er det viktig å lytte til din intuisjon. Tankene din kan bli utsatt for frykt og tvil, så den vil ikke alltid ha de riktige svarene du trenger. Din intuisjon blir imidlertid ikke utsatt for annet enn hva som egentlig er din vei å følge. Du må stole på din indre stemme for å veilede deg. Hvis du føler deg fast eller usikker, er det ingen bedre person å spørre enn deg selv, husk at du har alle svarene du bare trenger å lytte. Prøv å lukke øynene og trekk pusten dypt, så still spørsmålet innen de første 3 sekundene vil du kunne få svaret ditt. Ikke alle vil få det med en gang, noen ganger vil du høre svaret, andre ganger så kanskje du føler det. Uansett hva det måtte være, hør på det, det er alltid løsninger når det oppstår problemer, du er kanskje ikke helt klart til å se det. Så prøv dette i dag.

High priestess and knight of swords

When ever you mite feel like your mind is taking over, its important to listen to your intuition. Your thought may be subjected to fear and doubt, so it won't always have the correct answers that you need. Your intuition however is not subjected to anything but what is actually your path to follow. You need to trust in your inner voice to guide you. If your feeling stuck or unsure there is no better person to ask but yourself, remember you have all the answer you just need to listen. Try closing your eyes and take a deep breath then ask the question qithin the first 3 seconds that is your answer. Not everyone will get it straight away as sometimes you will hear the answer, others you might feel it. Whatever it may be listen to it, there is always solutions when problems arise you just might not be ready to see it. So try this today.

Legg igjen en kommentar