Dagens Tarot Kort Søndag 28 Mars 2021

Styrken og syv av mynter

I dag handler alt om deg og dine langsiktige mål, 1 til 3 år. Dette trenger ikke å være en lufttett plan, men det kan hjelpe deg å skrive ned dine mål for å manifestere dem raskere. Dette betyr ikke at hvis du bare sitter og stirrer på papiret hele dagen så til slutt vil drømmene dine bli oppfylt, jeg er redd at det eret stort behov for handling. Hva det betyr er at hvis du bruker all styrken og talentene dine, så kommer du dit. Din mentale klarhet, din følelsesmessige sans og din fysiske drivkraft. Alle tre komplimenterer hverandre, og hvis en mangler, har de andre en tendens til å slite, noe som gjør det mye vanskeligere for deg å lykkes. Husk at du bare er like sterk som deg selv. Kjenn på drømmen din, snakk om drømmen og gjør handling for å få til drømmen din. En drøm er aldri for stor hvis du tror du er verdig det. Så bruk i dag til å skrive ned dine mål, drømmer og ambisjoner.

 

Strength and seven of pentacles

Today is all about your long term goals, 1 to 3 years. This doesn't need to be an air tight plan, but it can help for you to write down you goals in order to manifest them quicker. This doesn't mean that if you just sit and stare at the paper all day eventually your dreams will come true, action is also needed. What it does mean is if you use all your strengths you will get there. Your mental clarity, your emotional sense and your physical drive. All three compliment each other and if one is missing the others tend to struggle, making it a lot harder for you to succeed. Remember you are only as strong as yourself. Feel the dream, speak about the dream and do the action in order to get the dream. A dream is never to big if you believe you are worthy of it. So use today to write down your goals, dreams and aspirations.

Legg igjen en kommentar