Dagens Tarot Kort Fredag 26 Mars 2021

Rettferdighet og fem av mynter

Jeg vet at du sannsynligvis har hørt dette gang på gang, men hvis du holder for hart fast I noe eller noen så vil det til slutt gli bort. Ikke la frykten for å miste noe eller noen få deg til å skape det tapet. Alt vi tenker, føler og gjør påvirker livet vårt. Hvis vi lever i konstant frykt for å miste, vil du til slutt miste. Finn en middelvei for deg selv, og prøv ditt beste for ikke å bli påvirket av andres energi. Dette har å gjøre med ditt kjærlighetsliv og din finacial situasjon. Hvis du fortsetter å spare i løpet av en regnfull dag, gjett hva det blir, nemlig en monsun i stedet. Hvis du fortsetter å si at du alltid møter feil mann eller kvinne, gjett hva du vil. Hvis du alltid sier jobben min suger, gjett hva den vil. Så hvis du kan endre sannheten din, kan du endre resultatet. Slutt å si at du overlever og begynn å si at du trives. Jeg trives i forholdet mitt, jeg trives i virksomheten eller jobben min, jeg trives i livet. Vær tro mot hvem du er og hvem du vil vokse til. Det hele starter med en liten endring måten du snakker om livet ditt på.

 

Justice and five of pentacles

I know you have probably heard this time and time again, but if you hold on to tight eventually it will slip away. Don't let the fear of losing something or someone make you creat that loss. Everything we think, feel and do has an effect on our life. If we are living in constant fear of losing then eventually you will loose. Find a middle ground for yourself, and try your best not to get affected by other people's energy's. This is to do with your love life and your finacial situation. If you keep saving incase of a rainy day guess what it will be a monsoon instead. If you keep saying that you always meet the wrong man or women guess what you will. If you always say my job sucks guess what it will. So if you can change your truth you can change the outcome. Stop saying you are surviving and start saying you are thriving. I'm thriving in my relationship, I'm thriving in my business or job, I'm thriving in life. Be true to who you are and who you want to grow into being. It all starts with a small change the way you talk about your life.

Legg igjen en kommentar