Dagens Tarot Kort Torsdag 25 Mars 2021

Måtehold og to av beger

Dette kortet resonerer mye med de siste to dagene, selv om det i dag handler om å koble seg inn enda dypere. Dette handler om reisen din, personen du har blitt og blir. Med mindre du føler at det er mulig, vil det ikke være det. Med mindre du virkelig føler det gjett hva, så vil det ikke skje. Alt som skjer i livet ditt, hadde du en finger med i det å skape. La meg gjenta det, ALT som skjer i livet ditt, du var med på å skape det. Dette betyr alle de negative og alle de positive. Hvorfor er dette viktig å forstå, vel fordi når du gjør det, har du makten til å lære av de negative situasjonene, i stedet for å la dem få trykke deg ned følelsesmessig. Grunnen til at vi blir over emosjonelle, dette er også for mennene selv om dere ikke innrømmer det for noen. Det er fordi vi mener at vi gjorde noe galt eller tok feil valg. Det er ikke noe slikt som kommer inn i hodet og hjertet ditt. Livet er fult av feil og det er det som har gjort oss til den vi er i dag. Så gjør mange feil raskt slik at du kan lykkes raskere. Dette kan brukes på kjærlighet, personlig utvikling og ditt arbeid eller din økonomiske situasjon.

 

Temperance and two of cups

This card resonates alot with the past two days although today is about connecting even deeper. This is all about your journey, the person you have become and are becoming. Unless you feel its possible it won't be. Unless you really feel it guess what, it won't happen. Everything that happens in your life you had some part in creating. Let me repeat that, EVERYTHING that happens in your life you had a part in creating. This means all the negatives and all the positives. Why is this important to understand, well because when you do then you have the power to learn from the negative situations, instead of letting them bring you down emotionally. The reason why we get over emotional, this is also for the men even if you don't admit it to anyone. Its because we believe we did something wrong or made the wrong choice. There is no such thing get that into your head and your heart. Life is made for mistakes as it is what has made us who we are today. So make mistake quickly so that you can succeed faster. This can be applied to love, personal development and your work or economical situation.

Legg igjen en kommentar