Dagens Tarot Kort Tirsdag 23 Mars 2021

Keiserinnen og fem av sverd

Det er tider og det vil det også være i fremtiden der vi må stå alene. Menneskene som elsker og støtter deg, tror kanskje du gjør en feil, og de sier ting som det vil aldri fungere, eller du bør gi opp. Enten du lykkes eller ikke er ikke poenget så lenge du føler at det er din vei akkurat nå, og du holder deg til det, det er det som betyr noe. Ikke la andres ego påvirke ditt fremtidige potensiale. Ja disse menneskene har din beste interesse i hjertet eller i det minste tror de at de gjør det, men på slutten av dagen er de ikke deg. Å si det ganske enkelt, vi tar aldri en feil beslutning i livet, uansett hva det er alt vi gjør er å lære mer. Vi lærer mer hva som passer oss og ikke. Hva vi vil gjøre og hva vi ikke gjør. Disse kortene handler for det meste om din åndelige utvikling, men det påvirker også din finansiale situasjon, ditt kjærlighetsliv og ditt sosiale liv. Hver dag endrer vi oss, så i dag tar du valget for deg og ingen andre.

 

The empress and five of swords

There are times and will also be in the future where we have to stand alone. The people that love and support you might think you making a mistake and they then say things like that will never work or you should give up. Whether you succeed or not is not the point as long as you feel it to be your path right now and you stick to it that's what matters. Don't let other people's egos influence your future potential. Yes these people have your best interest at heart or atleast the think they do, but at the end of the day they are not you. To say it simply we never make a wrong decision in life no matter what it is all we do is learn more. We learn more what suites us and doesn't. What we want to do and what we don't. These cards are mostly about your spiritual development but that also influences your finacial situation, your love life and your social life. Everyday we change, so today make the choice for you and no one else.

Legg igjen en kommentar