Dagens Tarot Kort Lørdag 20 Mars 2021

Tårnet og fire av mynter

I dag kan det være frykt for å miste det du har fått, spesielt når det gjelder din økonomiske situasjon. Du kan være redd for at hvis du bruker penger i dag, kan du ødelegge fundamentet du har jobbet så hardt for å bygge. Dette har også å gjøre med tankegangen din hvis du tror du fortjener mer da vil mer komme. Dette betyr ikke at du skal bruke alt du har tjent på en dag, men det betyr heller ikke at du bare skal lagre det og ikke bruke det. Penger har en tendens til å vokse mer hvis du bruker litt ikke alt men noe som får deg til å føle deg bra. Nå og da må du unne deg selv slik at du kan fortsette å oppmuntre deg selv til å få mer. Fortsett å gjøre hva du må gjøre, men beløn også suksessene du gjør. Uten belønning føler vi oss tomme. å føle seg tom kan gjøre deg veldig motløs og til slutt gi opp.

 

Tower and four of pentacles

Today may present itself with fear of losing what you have gained especially when it comes to your financial situation. You might be afraid that if you spend today then you might destroy the foundation that you have worked so hard to build. This is also to do with your mindset if you believe to deserve more than more will come. This doesn't mean that you should spend everything you have earned in one day, but it also doesn't mean that you should just save it away either and not use it. Money tends to grow more if you spend a little not all but some on something that makes you feel great. Every now and then you need to treat yourself so that you can keep encouraging yourself to get more. Keep doing the actions around what it is you need to do but also reward the successes you make. Without rewards, we feel empty. feeling empty can make you very discouraged and eventually give up.

Legg igjen en kommentar