Dagens Tarot Kort Fredag 19 Mars 2021

Rettferdighet og ni av beger

I dag handler det om å balansere følelsene dine. Finne midten av hvor mye du gir bort til andre og til deg selv. Din emosjonelle reise begynner å nærme seg slutten etter de ustabile oppturer og nedturer du har møtt. Så ting kan nå endelig begynne å falle på plass. Det er viktig for deg når du finner balansen at kommunikasjonen din er sann. Vær sannferdig for menneskene rundt deg om hvordan du har det, og gjør dette for deg selv. Å holde fast ved disse følelsene er aldri en god ting, og det kan føre til en negativ effekt på både livet og helsen din i fremtiden. Så bruk dette skiftet i emosjonell energi for å øke sunne vaner og redusere de negative. Du kan bare være en person som er deg selv, og det er fantastisk.

 

Justice and nine of cups

Today is about balancing your emotions. Finding the middle on how much you give away to others and to yourself. Your emotional journey is starting to come to a close after the volatile ups and downs you have faced. So things might now finally be starting to fall into place. It's important for you when finding the balance that your communication is true. Be truthful to the people around you about how you feel and also do this for yourself. Holding on to these emotions is never a good thing and it can cause a negative effect on both your life and health in the future. So use this shift in emotional energy to increase healthy habits and decrease the negative ones. You can be but only one person yourself and that's wonderful.

Legg igjen en kommentar