Dagens Tarot Kort Onsdag 17 Mars 2021

Magikeren og to staver

Disse kortene representerer ren viljestyrke. Dette betyr at det er på tide å utnytte ditt fulle potensiale uten å nøle. Det kan være i din nye jobb, nye forretningsdrift, en ny kjærlighet eller noe annet. Det viser at tiden for å iverksette tiltak er nå, og eventuelle tegn på å holde tilbake vil bety at du går glipp av muligheten til å bli den beste versjonen av deg selv og komme et skritt nærmere målene dine. Det kan være visse valg som må tas, og disse kan da bringe store endringer i fremtiden din. Velg både med hodet og med hjertet. Harmonien mellom begge er det som kan veilede deg mot suksess og bringe deg fremover til dine ultimate drømmer. Selv om det i dag også handler om å planlegge, blir det fulgt av handling. En plan lykkes aldri med mindre arbeidet er gjort, husk det.

 

Magician and two of wands

These card's represent pure willpower. This means that it's time to tap into your full potential without hesitation. It might be in your new job, new business venture, a new love or something else. It shows that the time to take action is now and any signs of holding back would mean missing the opportunity of becoming the best version of yourself and getting that one step closer to your goals. There might be certain choices that have to be made and these can then bring great changes to your future. Choose both with your head and your heart. The harmony between both is what can guide you towards success and achieving your ultimate dreams. Although today is also about planing its is accompanied fully by action taking. A plan never succeeds unless the work is done with it remember that.

Legg igjen en kommentar