Dagens Tarot Kort Søndag 14 Mars 2021

Rettferdighet og syv av staver

I dag kan du føle deg litt for overveldet med det du trenger å gjøre. Kanskje du stresser og prøver å gjøre alt på en gang slik at alt blir gjort. Prøv å forstå at det aldri fungerer. Selv om du er en person som kan utføre flere oppgaver, får du ikke det beste resultatet med mindre du gjør en ting om gangen. Ikke la noe distrahere deg i mellomtiden. Finn balansen du trenger for at du skal lykkes. Dette kan være alt fra å rengjøre huset, gjøre noe arbeid og lage mat. Vi snakker ikke om livsforandrende ting bare at livet ditt i dag kanskje trenger litt struktur. Dette betyr ikke at du er forpliktet til å holde deg til din nye rutine, men betyr bare at den er der som en liten ret ningslinje, slik at du ikke føler at du går i kamp med deg selv eller at du skulle ønske du hadde to av deg. Da det bare forårsaker mer kaos, og du til tider kan føle deg litt ubrukelig. Og husk ikke sammenlign deg selv med andre du ikke vet hva som skjer i livet deres, ingen er perfekte alt du kan gjøre er å være den beste versjonen av deg selv.

 

Justice and seven of wands

Today you may be feeling a bit too overwhelmed with what you need to do. Maybe you are stressing and trying to do everything at once so that it all gets done. Try to understand that never works. Even if you are a person who can multi-task you won't get the best result unless you do one thing at a time. Don't let anything distract you in the meantime. Find the balance that you need in order for you to be successful. This can be anything from needing to clean the house, do some work and make food. We are not talking about life-changing things just that your life today might need a little structure. This doesn't mean you are obligated to stick to your new routine, just means its there as a small guideline so that you don't feel like you are going into battle with yourself or that you wish you had two of you. As that just causes more chaos and you feel a bit useless at times too. And remember don't compare yourself to others you don't know what is happening in their life, no one is perfect all you can do is be the best version of yourself.

Legg igjen en kommentar