Dagens Tarot Kort Lørdag 6 Mars 2021

Dommen og to av staver - Skrevet Av Tarot Søstrene

Vær oppmerksom på hvor du er nå og hvor du vil dra. Husk at du utvikler deg litt hver dag, og noen ganger kan det bety at du trenger å evaluere planen din. Det betyr ikke at den opprinnelige planen ikke fungerer bare at den kan trenge noen justeringer her og der. Ikke ta dette som et dårlig tegn, men et veldig bra tegn for det er hva det er. Det betyr at du har vokst og fortsetter å vokse, og når du noen ganger vokser, kan planer og drømmer endre seg litt. Når livet gir deg en sitron, lag limonade. Bare fordi du trenger å evaluere planen din, så må du ikke ta denne dagen som en dag hvor du ikke skal gjøre konstruktivt arbeid. For da vil all fremgang være tapt. Fokuser på veien videre og hold det opp som motivasjon for å komme dit.

Judgment and two of wands

Pay attention to where you are now and where you want to go. Remember that you are evolving a little bit every day and that can sometimes mean that you need to revaluate your plan. That doesn't mean the original plan doesn't work just that it might need a few tweaks here and there. Don't take this as a bad sign, but a very good one as that is what it is. It means you have grown and are continuing to grow, and when you grow sometimes, plans and dreams may change a bit. When life gives you lemon make lemonade. Just because you need to revaluate your plan, don't take this day as a day to not do constructive work.  Because then all your progress will be lost. Focus on your way forward and keep it as motivation to get there.

Legg igjen en kommentar