Dagens Tarot Kort Fredag 5 Mars 2021

Døden og pasjen av beger - Skrevet Av Tarot Søstrene

Livet er aldri det samme, det endrer seg alltid. Nye muligheter presentere seg selv, og vi lærer av de gamle, og det er skjønnheten i det hele. Men noen ganger på grunn av hvordan vi er følelsesmessig knyttet er det ikke alltid så lett å gi slipp. Dette er en påminnelse om at når du ikke er klar til å gi slipp, gjør universet det for deg. Dette føles litt mer traumatisk eller til og med skremmende sammenlignet med om du gjorde det selv. Se tingen er at universet alltid er på din side, noen ganger er det vanskelig å se hva det skyver deg mot. Så i dag er en av disse dagene hvis du ikke har sluppet taket, så blir det sluppet løs for deg. Dette kan være mennesker i livet ditt, en arbeidssituasjon eller et forhold. Negative ting og mennesker er ikke ment å være hos deg, og det er på tide at du forstår at du skal gi slipp på det som trenger å forlate og bringe nærmere det som gjør deg lykkeligere. Ikke la følelsene dine herske over deg i dag, da det er en stor forandring og en nødvendig.

 

Death and page of cups

Life is never a certainty, it always changes. New opportunities present them self and we learn from the old one and that is the beauty of it all. But sometimes due to how we are attached emotionally it's not always so easy to let go. This is a reminder that when you are not ready to let go the universe does it for you and that will always feel a bit more traumatic or even daunting compared to if you did it yourself. See the thing is the universe is always on your side just sometimes it's hard to see what it's pushing you towards. So today is one of these days if you haven't let go then it will be let go for you. This can be people in your life, a work situation, a relationship. Negative things and people are not meant to stay with you and it's time you understood that let go of what needs to leave and bring closer what makes you happier. Don't let your emotions over rule you today as it's a great change and a necessary one.

Legg igjen en kommentar