Dagens Tarot Kort Onsdag 3 Mars 2021

Solen og seks av sverd

Det har ikke vært lett det er sikkert, men du har fortsatt å gå likevel. Du har gått gjennom når andre ville gi opp. Du har på en måte begynt å mestre dine negative tanker til positive, og du bør være stolt av det. I dag er en påminnelse om å nyte og feire de små suksessene, uansett hvor små de måtte være. For hvis du ikke tar hensyn til de små tingene, vil du kanskje ikke engang se når de store har skjedd. Ikke overdriv da du kanskje mister målet ditt, men gjør noe hyggelig for deg selv slik at du kan føle deg verdsatt. Alt i livet kommer ned til hvordan vi føler og tenker, så hvis du plutselig føler at utbetalingen eller målet er stort nok, vil ingenting stoppe deg. Hvis det ikke er det, må du gjøre det slik at det blir det. Utbetalingen eller resultatet av å nå målet ditt må være så stort at det stadig oppmuntrer deg til å fortsette å presse gjennom. Suksess i alle aspekter av livet gjøres ikke på en dag, men det du gjør i dag vil bidra til å gjøre morgendagen så mye enklere.

The sun and six of swords

It hasn't been easy that is for sure, but you have kept going nevertheless. You have powered through when others would give up. You have in a way started to master your negative thoughts into positive ones, and you should be proud of that. Today is a reminder to enjoy and celebrate the small successes no matter how small they may be. Because if you don't pay attention to the small things then you might not even release when the big ones have happened. Don't overindulge as then you might lose sight of your goal, but do something nice for yourself so that you can feel appreciated. Everything in life comes down to how we feel and think, so if you suddenly feel the payout or goal is big enough then nothing will stop you. If it's not then you need to make it so that it is. The payout or the result of reaching your goal needs to be so big that it keeps encouraging you to keep pushing through. Success in any aspect of life isn't done in one day, but what you do today will help towards making tomorrow that much easier.

Legg igjen en kommentar