Dagens Tarot Kort Mandag 1 Mars 2021

Den hengte mannen og dronningen av mynter

Det har kommet til et punkt i livet der du trenger å begynne å sette deg selv foran alle andre. Slutt å tenke på deres behov hele tiden og begynn å fokusere på egenhånd. Du har ofret nok frem til dette punktet. Det er på tide at du tar og puster dypt og stopper opp et sekund. Ta et skritt til siden slik at du kan se hele bildet. Dette gir deg muligheten til å bli tydeligere på dine mål og hvordan du skal oppnå dem. Dette betyr imidlertid ikke at du skal slutte, det betyr bare at du trenger å reflektere før du fortsetter. Dine drømmer og ambisjoner må være sanne mot hjertet ditt for at du skal oppnå dem. Gå dypere innenfor og finn din hvorfor da vil du også finne sterkere motivasjon for å presse gjennom uansett hva som kommer din vei. Dette er innenfor alle områder av livet ditt, men spesielt rundt din økonomiske sikkerhet. Er du i stand til å gjøre det du elsker hvis ikke, så finn en måte. Livet skal leves fullt ut ikke bare eksistere fra dag til dag.

The hanging man and queen of pentacles

There will be a point in life were you need to start putting yourself before everyone else. Stop thinking about their needs all the time and start focus on your own. You have sacrifice enough at this point. It's time for you to take a deep breath and stop for a second. Take a step to the side so that you can se the full picture. This gives you the opportunity to get clearer on your goals and how you are going to achieve them. This does not mean however that you should stop, it only means you need to reflect before you keep going. Your dreams and aspirations need to be true to your heart in order for you to achieve them. Go deeper within and find your why then you will also find stronger motivation to push through no matter comes your way. This is within all areas of your life but especially your financial security. Are you able to do what you love if not then find a way. Life is to be lived fully not forced day to day.

Legg igjen en kommentar