Dagens Tarot Kort Søndag 28 Februar 2021

Djevelen og dronningen av staver

Noen ganger kan du føle at verden er mot deg, at energien din ikke er riktig på en eller annen måte. Da kan det være nyttig å lage en plan og strukturere dagen slik at du kan holde deg motivert og fortsette å jobbe mot målene dine. Husk at vi lar oss påvirke av været hvis det er sol eller overskyet, regn eller vind. Så denne følelsen, din egen følelse kan være påvirket av det og ikke at du har mistet hva ønsket ditt er for dagen. Bruk din fysiske styrke til å drive gjennom og ikke gi etter for fristelsen til å være lat. Husk at du har kontroll, så ikke gi den bort nå. Gjør noe produktivt som du vet at du trenger å gjøre, og senere kan du slappe av og ta deg litt fri. Det er viktig å aldri gi opp på en dårlig dag, da vil du angre på det senere og føle deg enda mer som om du har sviktet deg selv. Hold hodet oppe, beveg kroppen og bruk kraften du får dette til

The devil and queen of wands

Sometimes you may feel as if the world is against you, that your energy just inst right in one way or another. Then it can be helpful to make a plan and structure your day so that you can stay motivated and keep working towards your goals. Remember we let ourselves be affected by the weather if it's sunny or cloudy, rainy or windy. So this feeling your feeling might be influenced by that and not that you have lost your desire for the day. Use your physical strength to power through and not give in to the temptation of being lazy. Remember you are in control so don't give it away now. Do something productive that you know you need to do, and then later you can relax and take some time off. Its important never to give up on a down day, as then you will regret it later and feel even more like you have failed yourself. Keep your head up, move your body and power through you got this.

Legg igjen en kommentar