Dagens Tarot Kort Søndag 21 Februar 2021

Den hengte mannen og åtte av sverd - Skrevet Av Tarot Søstrene

Føler du noen ganger at verden og universet konspirerer mot deg? da må du ta et skritt til siden og se på alt som en helhet. Er det løsninger du ikke ser, og det er derfor du sitter fast? Eller trenger du å endre tankene og gå gjennom prosessen for å finne en løsning? Universet forteller kun tre ting det sier JA, eller ikke akkurat nå, eller det kommer noe bedre. Så se på hvor du er, hva universet forteller deg og hvordan kan du implementere det. Ikke fortsett å gå over det samme igjen og igjen, for du kommer ingen vei til slutt. I dag er her for å fortelle deg at det du gjør ikke fungerer, og at du trenger en ny strategi. Kanskje det bare er en liten endring, men en eller annen type endring må det være. Stol på at du blir veiledet riktig selv når du ikke kan se stien, så skal du vite at det er en.

The hanged man and eight of swords

Do you sometimes feel like the world and the universe is conspiring against you? Then you need to take a step to the side and look at everything as a whole. Are there solutions you are not seeing and that is why you are stuck? Or do you need to change your through the process in order to find a solution? The universe does three things it says YES, Not Right Now or there is something better coming. So look at where you are, what is the universe telling you and how can you implement it. Don't keep going over the same thing again and again because you will get nowhere in the end. Today is here to tell you that's whatever your doing isn't working and that you need a new strategy. Maybe it's just a small change but some type of change it will be. Trust that you are being guided correctly even when you can't see the path, know that there is one.

Legg igjen en kommentar