Dagens Tarot Kort Torsdag 18 Februar 20201

Solen og tre av mynter- Skrevet Av Tarot Søstrene

Disse kortene indikerer at du kan kjempe for å oppnå dine mål, men kortene prøver også å lære oss at vi ikke skal ignorere talentene til de andre som omgir deg. Å samarbeide med andre kan være det du trenger, hver av dere har egne forskjellige synspunkter, erfaringer, kompetanse og talenter. Dette er kanskje tiden for deg å være både læreren og studenten. Åpne deg selv for de uendelige mulighetene som omgir deg og sammen kan du oppnå drømmene og målene du ønsker å nå.

The sun and three of pentacles

These cards indicate that you may struggle to accomplish your goals as an individual, but the cards also try to teache people not ignore the talents of the others that surround you. Collaborating with others might just be what you need, each of you having your own diverse viewpoints, experiences, expertise, and talents. This is maybe the time for you to be both the master and the student. Open yourself up to the endless possibilities that surround you, and together you can accomplish the dreams you so desire and the goals you wish to reach.

Legg igjen en kommentar