Dagens Tarot Kort Mandag 15 Februar 2021

Yppersteprestinne og fire av beger

I dag handler det om å stole på prosessen. Det vil være tider der du ser på andre, og at gresset deres kan se grønnere enn ditt, men det er ikke sant. Ditt trenger bare litt mer arbeid, stell og kanskje litt vann med kjærlighet. Det jeg mener med dette er å stole på intuisjonen din om at du er på rett vei, at universet er på din side. For hvis du ikke gjør det, vil du hele tiden ønske deg et annet liv uten å vite hva du virkelig ønsker deg. Alt tar tid, og jeg vet at dette blir sagt mye, men det er sant. Enten det er å finne den perfekte partneren eller å bygge den økonomiske sikkerheten du alltid har ønsket deg. Det kan ikke skje med at du ønsker deg andres liv. Du må se på ditt med begge øyne. Se hvor endring kan skje, være mer konsekvent. Du vet at du fortjener det, så hvorfor ikke gjøre det. Ingen er perfekt, selv de du tror er, har fortsatt noen dårlige ting. Det handler om å velge livet ditt med det gode og det dårlige. De lette og vanskelige tidene, arbeid for å huske de beste tidene som på slutten av dagen, uten dårlige, ville vi ikke ha noen gode. Alt er koblet sammen, så stol på prosessen du fremdeles lærer og vokser.

High priestess and four of cups.

Today is about trusting the process. There will be times where you might be looking at others and their grass might seen greener than yours, but it's not true. Yours just needs a bit more work, care and maybe some water with love. What I mean by this is trust you intuition that you are on the right path, that the universe is on your side. Because if you don't you will constantly be wishing for someone else life without knowing what your really wishing for. Everything takes time and I know this gets said a lot but it's true. Whether it be finding the perfect partner or building the financial security you've always wanted. It can't happen with you wishing for someone else's life. You need to look at yours with both eyes. See where change can happen, be more consistent. You know you deserve it so why not do it. No one's life is perfect, even the ones you think are, still have some bad things to it. It's all about chosing your life the good and the bad. The easy and the hard times, work for remembering the best times as at the end of the day, without bad ones we wouldn't have any good ones. It's all connected, so trust the process you are still learning and growing.

Legg igjen en kommentar