Dagens Tarot Kort Torsdag 11 Februrar 2021

Vognen og to av sverd

I dag handler det om å ta de riktige valgene for deg. Å gå dit hjertet ditt ber deg om å gå, ikke hodet ditt. Uansett hva du må møte, er det viktig at du ikke stopper og blir stående stille. Dette er en tid der tankene dine vil spille triks med deg for å sikre at du velger det som er riktig for deg. Dette handler om å overvinne utfordringer og oppnå seier gjennom å opprettholde kontrollen. Du må ikke gå rundt problemene hvis de skal løses. Husk at du er sterkere enn at det du gir deg selv ære for og ingenting kan stå i veien for deg hvis du ikke lar det. Hvis du har en plan eller et prosjekt, som du ikke sikker på om det kanskje starter eller til og med er ferdig. Vel i dag bør du forfølge den, men følg med en plan slik at du har struktur og orden.

 

The chariot and two of swords

Today is about making the right choices for you. Going where you heart tells you to go, not your head. No matter what you have to face it is vital that you don't stop and become stagnant. This is a time where your mind will want to play tricks on you in order to make sure you are chosing what is right for you. This is all about overcoming challenges and gaining victory through maintaining control. Domt avoid your issues solve them. Remember you are stronger that what you give yourself credit for and nothing can stand in your way if you don't let it. If you have a plan or project you are not sure about maybe it's starting or even finishing it. Well today you should pursue it, but follow with a plan so that you have structure and order.

Legg igjen en kommentar