Dagens Tarot Kort Søndag 7 Februar 2021

Stjernen og syv av mynter

Ingenting i livet kommer lett. Og du har jobbet hardt for å være der du er i dag. Det har vært en følelsesmessig og fysisk reise for deg. Men det er en ting du trenger å forstå. Livet er vanskelig, forholdene er harde og arbeidet er vanskelig. Det handler om å velge hardt. Det vil alltid være tider der du føler at jeg gjør nok. Er jeg god nok, det er naturlig å tvile på dine egne talenter, men det du trenger å forstå er at tvil ikke er det som stopper deg, det gjør du. Så uansett hvor vanskelig har det kanskje har vært nå, ikke gi opp håpet eller slutte å iverksette tiltak. Så lenge du vet hvorfor og belønningen er verdt det, vil du være vellykket på alle områder.

 

The star and seven of pentacles

Nothing in life comes easy. And you have worked hard to be where you are today. It has been an emotional and physically journey for you. But there is one thing you need to understand. Life is hard, relationships are hard and work is hard. It's all about chosing your hard. There will always be times where you feel am I doing enough or am I good enough thats natural to doubt your own talents, but what you need to understand is doubt isn't what stops you, you do. So no matter hard it maybe been now don't give up hope or stop taking action. As long as you know your why and the reward is worth it, you will be successful is all areas.

Legg igjen en kommentar