Dagens Tarot Kort Mandag 8 Februar 2021

Styrken og tre av sverd

I dag handler det om å ikke la tidligere svikt bestemme fremtidige suksesser, husk at fortiden din var i går eller til og med for en time siden. Hvert minutt er en ny mulighet for deg å gjøre de nødvendige endringene. Ikke vent til tiden er ute og du angrer på at du ikke tok sjansen. Prøv å forstå at ilden og styrken som brenner i deg er sterkere enn du gir deg selv æren for. Ja, du tror kanskje du har tatt noen gale valg, men la meg fortelle deg at det ikke er noe slikt. Alt vi valgte er riktig for oss i det nåværende øyeblikket. Slik at vi blir sterkere, lærer mer og er mer bestemt på fremtiden. Livet er ikke bare svart og hvitt, det er også mange grå områder, ikke glem det. Det er tid for deg å være villig til å endre ikke for noen andre, men for deg selv. Du bestemmer hvordan livet ditt vil være, det er alltid løsninger på problemer du bare må være åpen for å se dem.

 

Strength and three of swords

Today is about not letting past failures determine your future successes, remember your past was yesterday or even an hour ago. Every minute is a new opportunity for you to make the necessary changes. Don't wait until time has run out and you regret not taking a chance. Try to understand that the fire and strength that burns within you is stronger than you give yourself credit for. Yes, you might think you have made a few wrong choices, but let me tell you there's no such thing. Everything we chose is right for us in that present moment. So that we get stronger, learn more and are more determined for the future. Life isn't just black and white, there are a lot of grey areas too don't forget that. Its time for you to be willing to change not for anyone else but for yourself. You determine how your life will be there are always solutions to problems you just have to be open to seeing them.

Legg igjen en kommentar