Dagens Tarot Kort Torsdag 4 Februrar 2021

Narren og pasjen av staver

Dagens kort minner oss om at planings trinnene er over. Du kommer ingen vei hvis du bare fortsetter å gjøre om planen din, det er på tide å ta affære. Noen ganger i livet må vi ta ubehagelige grep for å vokse og lykkes, og i dag er det en av disse dagene. Gå ut av komfortsonen din, gjør noe som skremmer deg. Tør å presse grensene dine, fortell verden hva du skal gjøre, slik at de kan holde deg ansvarlig for å gjøre det. Alt i livet er vanskelig, du trenger bare å velge det harde. Hvis du vil ha en endring i et aspekt av fremtiden din i dag er dagen for å gjøre det, ikke hold noe tilbake nå

 

The fool and page of wands

Today's cards remind us that the planing stages are over. You won't get anywhere if you just keep redoing your plan it's time to take action. Sometimes in life we need to take uncomfortable action in order to grow and succeed and today is one of these days. Step out of your comfort zone, do something that scares you. Dare to push your limits, tell the world what your going to do so that they can hold you accountable for doing it. Everything in life is hard you just need to chose your hard. If you want a change in an aspect of your future today is the day to do it, don't hold back now.

Legg igjen en kommentar