Dagens Tarot Kort Fredag 5 Februrar 2021

Rettferdighet og kongen av sverd

Dagens kort minner deg om at det er viktig å være sannferdig. Enten sannheten skader eller ikke, er det fortsatt bedre enn å lyve. Når jeg sier å lyve, kan det være at du lyver for deg selv, ikke nødvendigvis for andre. Vi mottar bare det vi sender ut. Så hvis du er skadelig for deg selv, gjett hva du vil tiltrekke jo flere mennesker som vil behandle deg på samme måte. Det samme gjelder forretninger hvis du leter etter en jobb eller har din egen virksomhet eller hvis du skal starte noe, prøv å bli oppmuntrende i måten du snakker på. Folk vil alltid dømme deg uten grunn, så du trenger ikke det. Fokuser på å være sannferdig for deg og menneskene rundt deg. Det er ok å være sårbar og vise følelser det gjør deg ikke svak, i stedet gjør det deg sterk. Svakhet ville være å stenge deg ned og gjemme deg bort fra alle. Hvis du har problemer, si dem høyt og så takler du dem. Først anerkjenn, deretter godta og deretter endre.

 

Justice and king of swords

Today's cards remind you that it's important to be truthful. Whether the truth hurt or not it is still better than lying. When I say lying it could be thats your lying to yourself not necessarily to others. We only receive what we send out. So if your being hurtful to yourself, guess what your going to attract more people to treat you the same. Same goes for business if your looking for a job or have your own business or what to start something try being incouraging in the way you speak. People will always judge you for no reason so you don't need to. Focus on being truthful to you and the people around you. It's ok to be vulnerable and show feelings it doesn't make you weak instead it makes you strong. Weakness would be shutting down and hiding away from everyone. If you have issues state them out loud and deal with them. First acknowledge, then accept and then change.

Legg igjen en kommentar