Dagens Tarot Kort Mandag 1 Februar 2021

Ypperstepresten og knekten av Mynter

Noen ganger i livet er det bra å ha rutiner. Du burde ikke føle at du må, men noen få kan hjelpe. I din spesielle situasjon kan en rutine nå bety forskjellen mellom suksess og fiasko, mellom lykke og anger. Det er tid for deg å sette opp ordentlig, strukturere dagen til din beste fordel. Bruk tiden din viselig, for på slutten av dagen er tiden alt vi har. Fokuser på styrkene dine, ikke svakhetene dine. Fokuser på hva du kan gjøre og be om hjelp med det du ikke kan. Det er ingen skam å ikke være i stand til å gjøre alt vi bare er mennesker, tross alt har vi alle våre svakheter. Start i dag med å lage en rutine du kan holde deg til og holde deg selv ansvarlig. Hvis du lykkes, så beløn deg selv og hvis du mislykkes så gi deg selv en konsekvens. Vi er bare like gode som styrkene våre, så det er på tide å bruke din. Hvis du ikke vet hva det er, la meg gi deg et hint. Det er det du er mest opptatt av, men også mest redd for å gjøre. Du elsker det, men tror samtidig at du ikke kan gjøre det. Husk at du kan, og hvis du ikke tror på deg selv, vet at jeg gjør det.

 

The Hierophant and Knight of Pentacles

Sometimes in life it is good to have routines. You shouldn't have to may but a few can help. In your particular situation now a routine can mean the difference between success and failure, between happiness and regret. Its time for you to set yourself up properly, structure your day to your best advantage. Use your time visesly, because at the end of the day time is all we have. Focus on your strengths not your weaknesses. Focus on what you can do and ask for help with what you can't. There is no shame in not being able to do everything we are only human after all we all have our weaknesses. Just don't let yours control you. Start today by making a routine you can stick by and hold yourself accountable to it. If you succeed then reward yourself if you fail, then give yourself a consequence. We are only ever as good as our strengths so it's time to use yours. If you don't know what it is let me give you a hint. It's the thing your most passionate about but also most scared of doing. You may love it but at the same time believ that you can't do it. Remember you can and if you don't believe in yourself know that I do.

Legg igjen en kommentar