Dagens Tarot Kort Søndag 31 Januar 2021

Eneboeren og to av staver.

Dagens kort forteller deg at du aldri skal være redd for å lytte til ditt indre. Du er den som kan lede deg gjennom tykt og tynt, så det er på tide at du faktisk begynner å lytte. Du har allerede gjort om planene dine til handling. Du vet hva som må gjøres for å fortsette, så ikke stopp nå. Stol på instinktene dine og la dem veilede deg. Hvis du føler at du sitter fast eller er usikker, så lukk øynene og trekk pusten dypt inn gjennom munnen og ut gjennom nesen, gjenta dette tre ganger. Etter det stiller du deg selv spørsmålene du trenger å få svar på, og de første 3 sekundene etter dette får du svar som du kan stole på. For svarene kommer fra dypet i deg der egoet ditt ikke har noen innvirkning på valgene dine.

The Hermit and two of Wands

Todays cards tell you to never be afraid of listening to your inner self. You are the one that can guide you through thick and thin, so it's time you actually start listening. You have already turned your plans into action. You know what needs to be done in order to keep going so don't stop now. Trust your instincts and let them guide you. If your feeling stuck or uncertain then close your eyes and take a deep breath in through your mouth and out through your nose, repeat this three times. After that ask yourself the questions you need answers to and the first 3 seconds you get reply that it what you can trust as that comes from deep within your where your ego has no effect over your choices.

Legg igjen en kommentar