Dagens Tarot Kort Lørdag 30 Januar 2021

Dommen og fire av staver

Dommen og fire av staver.

I dag handler alt om teamarbeid. Er teamet ditt på din side? Trekker alle like mye? Dette kan være i din familie, venner eller til og med I ditt arbeidsliv, enten du er sjefen eller den ansatte. Hvis du er alene, så husk at du er både sjef og arbeidstaker i ditt eget liv, så er du enig med deg selv. Drar du lasset som du burde. Alle aspekter må være for at dette skal fungere, ikke gjør i morgen det som kan gjøres i dag. Det er nå på tide at du får en klar ide om hva som må endres for at dette skal bli en realitet. Så når du har fått ideen, ikke stopp der, du trenger å komme deg fysisk ut og gjøre det. Roma ble ikke bygget bare ved å tro på det. Det tok hardt arbeid og teamarbeid. Så nå trenger du det samme. Enten du har et team eller du er laget, så kan du gjøre det.

Judgement and Four of Wands

Today is all about teamwork. Is your team on your side? Is everyone pulling equal weight? This can be within your family, friends or even your work life, whether you be the boss or the employee. If you are alone, then remember you are both the boss and the employe in your own life, so are you agreeing with yourself. Are you pulling the weight you need to. All aspects need to be in order for this to work, don't do tomorrow what can be done today. It is now time for you to get a clear idea of what needs to change in order for this to become a reality. Then once you have the idea, don't stop there, as you need to physically get out there and do it. Rome wasn't built by just believing in it. It took hard work and team effort. So now you need the same. Whether you have a team or you are the team you can do it.

Legg igjen en kommentar