Dagens Tarot Kort Tirsdag 12 Januar 2021

Djevelen og tre av Mynter

For å lykkes i livet må vi ha et klart og kontrollert sinn. Du må vite hva du vil og ha tro på at du fortjener akkurat det. Sett på plass alt du har opplevd og forstå at alt skjedde slik at du lærte noe av det. Hver mørke eller såkalte negative situasjon du valgte, da du ikke var klar for den positive ennå. Du trengte fortsatt å jobbe med din egen kjærlighet og vekst. Husk at i livet slutter vi aldri å lære, vi lærer av valg vi tar og situasjoner vi opplever. Dette betyr ikke at du tok feil bare at du ikke var helt klar ennå. Se tilbake på alt du har lært, og legg det ut i praksis, løs deg fra hamsterhjulet du har holdt på å gå i. Gjenta ting om og om igjen. Gjør i dag den dagen du sier ikke mer, og lag en ny historie for deg selv. En ny måte å tenke og tro på hvordan fremtiden din vil være.

Devil and three of pentacles

In order to succeed in life we have to have a clear and controlled mind. You need to know what you want and believe that you deserve exactly that. Put in place everything you have experienced and understand that everything happened so that you could learn something from it. Every dark or so called negative situation you chose, as you weren't ready for the positive one yet. You still needed to work on your self love and growth. Remember that in life we never stop learning we learn from choices we make situations we experience. This doesn't mean they were wrong just that you weren't quite ready yet. Look back at everything you have learned and put it into practise break free from the hamster wheel that you have kept on turning in. Repeating things over and over again. Make today the day you say no more and create a new story for yourself. A new way of thinking and believing in what your future will be.

 

Legg igjen en kommentar