Dangens tarot kot Mandag 4 Januar 2021

Dagens Tarot Kort Lørdag 25 April 2020

Dommen og ni av sverd - Skrevet av Tarot Søstrene

Dagens kort handler om å rehabilitere de negative tankene dine. På tide å gå til "rehab". Du må fokusere på positiviteten du fremdeles har i livet ditt. Bruk dagen i dag som en renselse og åpne deg selv virkelig opp for alle de nye spennende muligheter. Dette er vanskelige tider for oss alle, men de gir oss også tid til å fokusere på oss selv og hvordan vi behandler oss selv. Jeg vet at dette stadig blir gjentatt, men det er det viktigste. Det er på tide å reise seg fra de døde og sette "deg" først. Ikke la tankene dine få deg til å tro at du vil være alene, eller ut av en jobb, eller ikke være i stand til å lykkes på den måten du vil, kjemp for det som er ditt. Bruk denne tiden til å bevise for deg selv at tankene "djevelen" er galt og at du er sterkere (hjertet) enn dette. På tide å endre tankene og legge igjen denne uønskede og unødvendige depresjonen bak deg.

 

Judgment and nine of swords

Today's card is all about rehabilitating your negative thoughts. Time to go to "rehab". You need to focus on the positivity you still have in your life. Use today as a cleansing and really open yourself up for new exciting opportunities. These are hard times for us all but they also give us time to focus on ourselves and how we treat ourselves. I know this is constantly being repeated but it is the most important thing. Its time to rise from the dead and put "you" first. Don't let your thoughts make you believe that you will be alone, or out of a job, or not able to succeed in the way you want, fight for what is yours. Use this time to prove to yourself that your mind "the devil" is wrong and that you are stronger (your heart) than this. Time to change your thoughts and leaving this unwanted and unnecessary depression behind you.

Legg igjen en kommentar