Dagens Tarot Kort Onsdag 23 Desember 2020

Dagens Tarot Kort Lørdag 21 September 2019

Magikeren og ti av beger.

I dag handler det om familien. Tilbringe tid med dine kjære, din familie eller venner. De siste månedene kan ha vært ganske utfordrende for deg på mange måter, så det er viktig at du tar hensyn til støtten du har rundt deg. Sett pris på det livet du lever, det er fortsatt så mye positivitet der, du trenger bare å se det. Husk at problemene kommer og går, de blir aldri dær for alltid. I din verden så ligger det så mange muligheter for nettopp din fremtid. De er uendelige. Start en reise, og du kan havne i en helt annen reise. Ingen vei er feil vei, i dette øyeblikket er den den rette vei for deg nå. Ingen avgjørelser har noen gang vært feil, det har gjort deg sterkere og også brakt deg dit du er akkurat nå. Tro på deg selv at du vet dette.

Magician and ten of cups

Today is about family. Spending time with your loved ones, this can be family or friends. Last few months might have been quite challenging for you in many ways, so it's important that you pay attention to the support that you have around you. Celebrate the life you are living there is still so much positivity there, you just need to see it. Remember problems come and go they never stay forever. The world is your oyster of opportunities for the future. They are never-ending. Start one journey and you may end up in a completely different one. No way is the wrong way it is the right one for you now at this present moment. No decision has ever been the wrong one, it has made you stronger and also brought you to where you are right now. Believe in yourself you got this.

Legg igjen en kommentar