Dagens Tarot Kort Mandag 21 Desember 2020

Dagens Tarot Kort Onsdag 1 Juli 2020

Hengte mannen og fire av beger

Dagens kort minner oss om at ikke hver dag kan vise seg å være så produktiv som vi ønsker at den skal være. Noen ganger drømmer vi om en bedre og lysere fremtid, men legger ikke alltid inn arbeidet som skal til for å skape det. Kanskje ser du ikke helt mulighetene som ligger rett foran deg, og føler deg som om livet ikke vil gå slik du ville ha det. Dette kan til og med gjøre at du føler deg motløs og umotivert i dag. Du kan til og med føle deg som om det ikke er noen løsning eller vei videre i din situasjon. Ikke la deg selv bli for altfor emosjonell, da det vil gjøre deg bedømmende. Løsningen er sannsynligvis rett foran deg, du må ønske å se den, og ikke bare tenke eller ønske det. Bruk følelsene dine til å tiltrekke deg positiviteten i livet ditt i stedet for negativiteten. I stedet for å gå inn på denne følelsen av tvil og fortvilelse, ta et skritt tilbake og pust, prøv å se det fullstendige bildet, husk at du trenger å ta grep for å oppnå endring.

 

Hanged man and four of cups

Today's cards remind us that not every day may turn out to be as productive as we like it to be. Sometimes we daydream about a better and brighter future, but don't always put in the work into creating it. Maybe you are not fully seeing the possibilities that are right in front of you, and feel as if life won't turn how you wanted it to be. This may even make you feel discouraged and unmotivated today. You may even feel as if there is no solution or way forward in your situation. Don't let your self get too overly emotional, as that will then cloud your judgment. The solution is likely right in front of you, you need to want to see it, and not just think or wish for it. Use your emotions to attract the positivity in your life instead of the negativity. Instead of going into this feeling of doubt and despair, take a step back and breath, try and see the full picture, remember you need to take action in order to achieve change.

Legg igjen en kommentar