Dagens Tarot Kort Onsdag 16 Desember 2020

Stjernen og ni av beger

Livet er vakkert uansett hvordan du ser på det. Ja, noen dager kan vi føle at vi ikke har noe å leve for, selv om dette ikke er sant, vi har alt å leve for. I dag er det en dag å feire, ikke ta livet så seriøst omring deg med lykke. Slå av TV-en, spesielt nyhetene, og kanskje bare det gjør at du allerede vil føle en forskjell. Fokuser på hvordan et barns holdning til livet er. De går ikke rundt med alle beskymringer , så hvorfor skulle du bekymre deg så mye. Når du stresser og bekymrer deg for fremtiden din, er alt vi sender ut til universet mer stress og mer bekymring. Negativitet tiltrekker seg negativitet, slutt å bekymre deg for i morgen, lev for i dag. I dag handler det om å leve fullt ut. Se tilbake og sett virkelig pris på alt du har vært gjennom og alt du har oppnådd så langt, og se at du fortsatt har så mye mer å oppnå. Se at livet er vakkert, selv når du kanskje ikke føler det.

The sun and nine of cups

Life is beautiful no matter what way you look at it. Yes, some days we may feel as if we have nothing to live for, although this is so not true, we have everything to live for. Today is a day to celebrate, don't take life so seriously surround yourself with happiness. Turn of the TV especially the news and maybe just made you will already feel a difference. Focus on how a child attitude towards life is. They don't have a care in the world, so why should you worry so much. When you stress and worry about your future, then all we are sending out to the universe is more stress and more worry. Negativity attracts negativity, stop worrying about tomorrow, instead live today. Today is about living to the fullest. Look back and really appreciate all you have been through and everything you have accomplished so far and see that you still have so much more to accomplish. See that life is beautiful even when you might not feel it.

Legg igjen en kommentar