Dagens Tarot Kort Søndag 13 Desember 2020

Narren og syv av staver

Hver dag møter du en slags hindring i livet, det betyr ikke at du skal gi deg eller gi opp. Det er tid for deg å kjempe for det du vil, og det livet du fortjener. Utfordringer betyr ikke nødvendigvis at det ikke er mulig, bare at du må si fokusert og fortsette. Dette handler om vanskelighetene du står overfor for å fortsette å få suksess. Hvis du vil ha en endring i visse områder eller kanskje i alle områder av livet ditt, da må du ta risikoen for å få det til. Ikke vær så redd for utfallet, vær mer redd for hvis du skulle se tilbake 2 år fra nå og ønske du hadde gjort noe, husk at klokken fortsetter å tikke selv om du gjør det eller ikke. Du må forbli dedikert til dine ønsker, og med en klar hensikt og innsats vil du overvinne dem. Du burde ikke ha for mange ting du angret på at du ikke gjorde så hvorfor begynne nå.

The Fool and seven of wands

Every day you face some kind of obstacle in life, that doesn't mean you should back down or give up. Its time for you to fight for what you want, and the life you deserve. Challenges don't necessarily mean it's not possible, just that you have to say focused and keep going. This is about the difficulties you face to continue to have success. If you want a change in certain areas or maybe in all areas of your life. Then you have to take the risk in making it happen. Don't be so afraid of the outcome, be more afraid of if you were to look back 2 years from now wishing you had done something, remember the clock will keep on ticking whether you do the thing or not. You must remain dedicated to your desires, and with a clear purpose and effort, you will overcome them. Life shouldn't have any regrets, so why start now.

Legg igjen en kommentar