Dagens Tarot Kort Mandag 14 Desember 2020

Vognen og fire av sverd

Hver dag i livet lager vi unnskyldninger, åh jeg er for sliten, nei kan ikke gjøre det akkurat nå, jeg skal gjøre det i morgen også videre. Dagen du slutter å lage unnskyldninger er dagen du endelig blir fri. Å være fri betyr to ting. For det første kan du endelig få ting gjort uten å nøle. Du blir det jeg liker å kalle den ultimate problemløseren. For det andre vil livet ditt bli bedre. Du vil sakte bli mer trygg på deg selv og ditt arbeid / din virksomhet. Økonomien din vil øke når du vil oppnå mer, noe som får deg til å jobbe hardere. Kjærlighetslivet ditt vil blomstre ettersom du vil føle at du endelig elsker deg selv. Som du kan se, henger alt sammen. Hvis du gjør det som må gjøres i dag, kan du i morgen jobbe med nye ting. Dette betyr at sakte hver dag begynner du å jobbe og streve etter det livet du alltid har ønsket deg, og nå også tror du fortjener. Ikke si i morgen, si ja i dag.

The Chariot and four of swords

Every day in life we make excuses, oh I'm too tired, no can't do that now I will do it tomorrow instead and so on. The day you stop making excuses is the day you will finally be free. Being free means two things. Firstly you can finally get things done without hesitation. You become what I like to call the ultimate problem solver. Secondly, your life will improve. You will slowly become more confident in yourself and your work/ business. Your finances will increase as you will want to achieve more, making you work harder. Your love life will flourish as you will feel like you finally love yourself. As you can see everything is connected, if you do today what needs to be done and can be done, then tomorrow you can work on new things. This means that slowly every day you start working and striving for the life you have always wanted and now also believe you deserve.  Don't say tomorrow, say yes today.

Legg igjen en kommentar