Dagens Tarot Kort Lørdag 12 Desember 2020

Måtehold og to av mynter.

Alt med måte er hva de sier, og i dag er det viktig for deg å huske dette. Disse kortene antyder moderering og balanse, kombinert med mye tålmodighet. Du har en klar visjon og vet hva du vil oppnå i alle aspekter av livet ditt. Nå er alt du trenger å holde en harmonisk balanse mellom ditt personlige liv og ditt arbeid / sosiale liv. Mens du kanskje i utgangspunktet tror det vil spare deg for tid, kan multitasking bare forverre situasjonen akkurat nå. Noen ganger er det bedre å bare fokusere på en ting om gangen, og når du har fullført den, så gå videre til den andre, eller kanskje prøve å strukturere oppgavenen din i tidsrammer. 15 minutter hver eller kanskje 30 minutter, uansett hva du føler er nok til å fullføre det du trenger å gjøre, men ikke så mye at du kan bli distrahert og miste fokus.

Temperance and two of pentacles

Everything in moderation is what they say, and today it's important for you to remember this. These cards suggest moderation and balance, coupled with a lot of patience. You have a clear vision and know what you want to achieve in all aspects of your life. Now all you need is to keep a harmonic balance between your personal life and your work/ social life. While you may initially think it will save you time, multi-tasking may just worsen the situation right now. Sometimes it's better to just focus on one thing at a time and when you have completed it, then yes move on to the other, or maybe try to structure your task in time frames. 15 minutes each or maybe 30 minutes, whatever you feel is enough to complete what you need to do but not so much that you can get distracted and lose focus.

Legg igjen en kommentar