Dagens Tarot Kort Torsdag 10 Desember 2020

Lykke hjulet og pasjen av mynter.

Livet er alltid fylt med kunnskap og mesteparten av tiden er alt du kan gjøre er å godta og lære av det. I dag er ikke noe annerledes hvis noen tilbyr deg et kurs eller evnen til å lære noe nytt, bør du ta det. Det sies at du ikke kan vite for mye eller noen gang bli utlært. En mester vil fortsatt alltid være student, ettersom livet alltid er fullt av nye og fantastiske ting å lære. Bruk dagen I dag til å studere eller komme deg ut i nye prosjekter, eller kanskje du har noe du har satt på vent. Universet gir deg et tegn på at du i dag trenger å ta deg tid til noe som interesserer deg fordi morgendagen kanskje ikke er mulig. Husk at kunnskap er livets frukt.

The Wheel of Fortune and page of pentacles

Life is forever filled with knowledge and most of the time all you can do is accept it and learn from it. Today is no different if someone is offering you a course or the ability to learn something new you should take it. It is said that you can't know too much or ever learn enough. A master will still always remain a student as life is always full of new and wonderful things to learn. Use today to study or emerge yourself in new projects, or maybe you have some that you have put on hold. The universe is giving you a sign that today you need to make time for something that interests you because tomorrow might not be possible. Remember knowledge is the fruit of life.

 

 

Legg igjen en kommentar