Dagens Tarot Kort Onsdag 9 Desember 2020

Keiserinnen og esset av sverd.

I dag handler det om å fjerne all den negative troen du har på deg selv. Slutt å dømme deg selv, andre vil bare gjøre dette hvis du allerede gjør det mot deg. Start hver dag med å snakke høyt og være mer positiv med ordene dine. Si ting som "Jeg er fantastisk, jeg er den beste versjonen av meg selv som jeg kan være, jeg tror på meg selv og alt jeg kan gjøre". Du absorberer alt du hører og sier, spesielt når det kommer fra det indre deg. Så det du sier om deg selv vil påvirke livet på en positivt eller negativt måte. Det er på tide å vise deg selv at du bryr deg mer enn noen gang nå enn hva du har gjort før. Koble deg til den feminine energien slik at du kan fortsette å vokse på best mulig måte.

The Empress and ace of swords

Today is all about removing all that negative belief in yourself. Stop judging yourself others will only do this if you're already doing it to you. Start every day by talking out loud and being more positive with your words. Say things like "I am amazing, I am the best version of myself that I can be, I believe in myself and all that I can do". You absorb everything you hear and say, especially when it comes from within you. On some level, this will affect your life positively or negatively. Its time to show yourself that you care more than ever now than what you have done before. Connect with your female energy so that you can keep growing in the best way possible.

 

 

Legg igjen en kommentar