Dagens Tarot Kort Tirsdag 1 Desember 2020

Keiseren og to av mynter.

I dag handler alt om balanse og forståelse for at små endringer kan vippe vektene fra den ene siden til den andre, og være både positive og negative. Det er en mulighet for at du prøver for hardt på å holde de to aspektene i livet ditt i en perfekt og delikat balanse. Dette kan være din karriere, penger, kjærlighet, helse, familie, venner ... etc. Balansegangen som er avbildet i disse kortene, antyder at det er to hovedfaktorer du er veldig opptatt av. Det er på tide at du går tilbake for å få et bedre perspektiv på situasjonen som helhet. Mens du i utgangspunktet kanskje tror det vil spare deg for tid, kan multitasking bare forverre situasjonen din. Kutt ned på oppgavene dine og konsentrer deg om de to faktorene som plager deg. Hvis du gjør mer enn du kan takle, vil du aldri fullføre handlingen du startet, eller du vil brenne ut og da vil alt stoppe uansett. Du må finne balansen der du kan dele riktig tid til hver faktor i livet ditt, slik at du ikke glemmer den ene, eller blir altfor fokusert på den andre.

The emperor and two of pentacles

Today is all about balance and understanding that small changes can tip the weights from one side to the other, being both positive and negative. There is a possibility that you are trying too hard to keep the two aspects of your life in a perfect and delicate balance. This could be your career, money, love, health, family, friends... etc. The balancing act depicted in these cards suggests that there are two major factors that you are deeply concerned about. It is time for you to step back to have a better perspective of the situation as a whole. While you may initially think it will save you time, multi-tasking may just worsen your situation. Cut down on your tasks and concentrate on the two factors that are troubling you. If you're doing more than you can handle then you will never complete the action you started or you will burn out and then everything will stop anyways. You need to find a balance where you can divide the correct amount of time to each factor in your life so that you're not forgetting about one, or being overly focused on the other.

Legg igjen en kommentar