Dagens Tarot Kort Søndag 29 November 2020

Ypperstepresten og ti av mynter.

Livet handler ikke bare om å leve dag ut og dag inn. Det handler om å nyte livet du lever. Under noen omstendigheter, ja, må du gjøre ting du ikke liker for å overleve, men det er bare ment å være i en kort tid, ikke resten av livet. Det er på tide at du setter deg ned med deg selv og spør deg selv, er jeg glad? Føler jeg meg oppfylt i livet med det jeg gjør eller det jeg har? Hvis svaret ditt er nei på noen av disse spørsmålene, kan du gjøre en endring i dag.

Det er alltid nye måter å få fremtiden du vil ha, du trenger bare å tro på deg selv nok til å få den. Tenk på hva som ville gjøre deg lykkelig hvis det er en ny jobb, eller å åpne din egen virksomhet, eller gjøre hobbyen din til en heltidssak. Uansett kan du lage en 3-trinns plan for hvordan du kan gjøre det til en realitet. Våre drømmer kan bare bli en suksess når vi bruker handling på følelser og tanker. Det ene vil ikke fungere uten det andre, så hvorfor fortsette å kaste bort tiden, start fremtiden din nå.

The Hierophant and ten of pentacles

Life isn't just about living day in and day out. It's about enjoying the life you live. In some circumstances, yes, you need to do things you don't like in order to survive, but that is only meant to be for a short time, not for the rest of your life. Its time for you to sit down with yourself and ask yourself, am I happy? Do I feel fulfiled in life with what I do or what I have? If your answer is no on any of these questions, then make a change today. There are always new ways to have the future you want, you just need to believe in yourself enough to get it. Think about what would make you happy if its a new job, or opening your own business, or turning your hobby into a full-time thing. Whatever it maybe make a 3 step plan on how you can make it into a reality. Our dreams can only become a success when we apply action to our emotions and thoughts. One will not work without the other, so why keep wasting time start now, your future awaits.

Legg igjen en kommentar