Dagens Tarot Kort Onsdag 25 November 2020

Eneboeren og syv av staver.

I dag handler det om å overvinne frykten for ikke å være god nok. Hver situasjon du har satt deg i tidligere, så har denne tanken kommet opp. Frykten for å ikke komme dit du vil være, frykten som holder deg tilbake for å bli den beste versjonen av deg selv. Hver dag i livet så går du gjennom nye utfordringer. Utfordringer som utfordrer din måte å tenke, føle og tro på deg sel. I dag er det en dag der det er tid for deg å si nå er det nok. Du er ikke den samme personen du pleide å være, du har vokst fra den forrige versjonen av deg selv, og du er klar til å forfølge fremtiden din. Det kan være en annen side av deg som lar frykten komme inn og får deg til å tro at hvis du bare gjemmer deg for problemene, vil de til slutt forsvinne. Dette er en løgn du trenger for å stå opp for deg selv og kjempe for det du vil ha i livet, uansett hva du ønsker.

The Hermit and seven of wands

Today is about overcoming the fear of not being good enough. Every situation you have put yourself through in the past this thought has come up. The fear of not getting where you want to be, the fear holding you back in becoming the best version of yourself. Every day in life you go through new challenges. Challenges that challenge your way of thinking, feeling, and your belief. Today is like no other a day where its time for you to say enough is enough. You're not the same person you used to be, you have grown from the past version of yourself, and you're ready to pursue your future. There might be another side of you that is letting the fear in and making you believe that if you just hide from the problems they will eventually go away. This is a lie you need to stand up for yourself and fight for what you want in life whatever your desires may be.

Legg igjen en kommentar