Dagens Tarot Kort Onsadag 11 November 2020

Den hengte mannen og åtte av beger

Dette er en tid hvor du igjen blir minnet om fortiden, om hvordan livet pleide å være. Det er tid for deg å ta et skritt til siden og ta et overblikk over hele livet ditt Er det virkelig så ille i forhold til før? er det nye ting du kan prøve for å forbedre det? Sist men ikke minst, er du villig til å prøve nye ting for å forbedre det. Samfunnet endres hver dag, og alt du kan gjøre er selvfølgelig å tilpasse seg disse endringene. Du må være villig til å gi slipp på hjertesorgen som hindrer deg i å finne kjærlighet, eller nedleggelse av virksomhet eller kanskje tap av jobb. Uansett årsak så er at den holder deg tilbake. Du er bedre enn dette, og du vet det, så det er nå på tide å samle krefter og ta valgtet å gå videre. Valgte å gå bort fra det som ikke lenger tjener et formål i livet ditt. Valgte å leve livet til det fulle du er klar. Alt du trenger å gjøre er å ta sjansen.

The hanged man and eight of cups

This is a time where again you are reminded of the past, of how life used to be. Its time for you to take a step to the side and look at your life a whole. Is it really that bad compared to before? are there new things you can try to improve it? Last but not least, are you willing to try new things in order to improve it. Society changes on the daily and all you can do is adapt to these changes within reason, of course. You need to be willing to let go of the heartache that's keeping you from finding love, or the closure of your business or maybe the loss of a job. Whatever the reason is its holding you back. You are better than this and you know it, so now its time to gather that strength and chose to move on. Chose to walk away from what no longer serves a purpose in your life. Chose to live life to the fullest you are ready. All you have to do is take a chance.

Legg igjen en kommentar