Dagens Tarot Kort Tirsdag 3 November 2020

Ypperste prestinnen og fire av sverd

Det er tid for deg å velge mellom lyset og mørke, sannheten og løgnene. Hvor vil du stå? Vil du gjemme deg bort og håpe alt blir bedre, eller vil du stå på bakken og kjempe for at sannheten skal komme ut. Dette er tiden nå for at du har muligheten til å gjøre en endring. Å stole på deg selv og å være aktiv og bygge noe mot fremtiden din. Lytt til din indre stemme og tro at du vil være i stand til å komme deg gjennom dette. Du har mer kraft enn du tror, ikke la tanken bringe deg tilbake til å tro at du er verdiløs fordi du er ikke er det. Du er sterk og klok og har tatt all kunnskapen fra dine tidligere feil med deg inn i fremtiden, du har lært av hver eneste situasjon du har vært i. Så ikke stopp nå, fortsett å følge drømmene dine og gjør de endringene du ønsker skal skje.

The High Priestess and four of swords

Its time for you to choose between the light and the dark, the truth and the lies. Where will you stand? Will you hide away and hope everything gets better or will you stand your ground and fight for the truth to come out. This is the time where you have the ability to make a change. To trust in yourself and to stay active and build towards your future. Listen to your inner voice and believe that you will be able to get through this. You have more power than you think, don't let your thought bring you back to believing you are worthless because your not. Your strong and wise and have taken all the knowledge from your past mistakes with you into the future, you have learnt from each and every situation you have been in. So don't stop now keep on going follow your dreams make the changes you want to happen.

Legg igjen en kommentar