Dagens Tarot Kort Lørdag 24 Oktober 2020

Styrken og seks av sverd

Livet er fylt med øyeblikk når du blir tvunget til å gi slipp på negative ting du har blitt for knyttet til. Dette kan til tider være veldig utfordrende. Likevel betyr det ikke at ting ikke blir bedre eller forbedres på noen måte. Bruk din indre styrke til å fokusere på de positive tingene du har i livet og hvordan du kan fortsette å bevege deg på den måten. Ting kan ha vært veldig turbulente i det siste for deg. Kanskje når det gjelder helse, økonomi eller til og med forhold. Dessverre er dette en annen måte for universet å skyve oss inn på rett spor. Du må fokusere på det som er viktigst i livet ditt akkurat nå og ta det derfra.

The Strength and six of swords

Life is filled with moments when you are going to be forced into letting go of things that you have become attached to negatively. This can be challenging at times. Nevertheless, that doesn't mean that things aren't getting better or improving in some way. Use your inner strength to focus on the positive things you have in life and how you can keep on moving that way. Things may have been very turbulent lately for you. Maybe when it comes to your health, finances or even relationships. Unfortunately, this is another way for the universe to push us onto the right track. You need to focus on what's most important in your life right now and take it from there.

Legg igjen en kommentar