Dagens Tarot Kort Lørdag 17 Oktober 2020

Dagens Tarot Kort Tirsdag 28 April 2020

Ypperste presten og tre av mynter - Skrevet av Sabrina og Veronica

I dag handler det om å lære noe nytt eller bedre, lytte til noen andres tro eller meninger, ikke bare din egen. Ettersom ingen vet alt, er det viktig, og det kan også være veldig interessant å lære noe nytt eller åpne for et nytt perspektiv på ting du trodde var sant. Ingen tro eller religion er bedre enn andre, det viktige er at du skal tenke selv og gjøre deg opp en mening, ikke bare på det du blir fortalt eller tenkt. Hver dag endres historien vår, og på noen måter blir den også skrevet om. Det er på tide å åpne for muligheten for at det du trodde var riktig eller sant, kanskje ikke var det, og omvendt. Ikke vær redd for at troen din skal endre seg, det betyr ikke at du alltid tok feil, bare at ting er annerledes nå. Som, i dag er du ikke den samme personen du var forrige uke. Omfavne denne nye forandringen med åpne armer, da forandring er en fantastisk ting vi alle opplever gjennom hele livet, noen mer enn andre. Ikke vær redd for kunnskap, som de sier, du kan aldri lære for mye.

Hierophant and three of pentacles

Today is about learning something new or better yet, listening to someone else beliefs and opinions, not just your own. As no one knows everything, it's important, and can also be very interesting to learn something or to open up for a new perspective on things you thought you already knew. No one belief or religion is better than others, the important thing is for you to think for yourself, and make up your own mind, not just on what you are told or thought. Every day our history changes and in some ways is also rewritten. Its time to open up to the possibility that what you thought was right or true might not be and vice versa. Don't be afraid for your belief system to change, it doesn't mean that you were always wrong, just that things different now. Like, today you are not the same person you were last week. Embrace this new change with open arms, as change is a wonderful thing we all experience throughout our lives, some more than others. Don't be afraid of knowledge, as they say, you can never learn too much.

 

Legg igjen en kommentar