Dagens Tarot Kort Onsdag 9 September 2020

Eremiten og tre av mynter - Skrevet av Sabrina og Veronica

Dagens kort antyder at det er viktig for deg å fokusere og holde fokus. Når du våkner om morgenen, så gjør dine morgenrutiner uten å skynde deg, og når du er ferdig da kan du starte dagen. Det vil gi deg mer klarhet og sterkere sinn. Hver dag kan vi lett bli distrahert. Distrahert av ting i hverdagen, distrahert av dyrene våre, menneskene eller til og med sosiale medier.
Vel i dag er en av disse dagene der du trenger å isolere deg bort fra disse distraksjonene. Ikke la noe forstyrre målene dine i dag. Lag en liten gjøremålsliste og gjør ditt beste for å holde deg til den. Hvis du blir distrahert, eller det plutselig skjer noe som gjør det umulig for deg å fokusere, så prøv å ta et skritt tilbake, pust og finn et sted der du kan samle tankene dine på nytt.
Hvis det i dag virker som om du ikke kommer noen vei, så begynn fra bunnen av listen din, 1 trenger ikke å komme først, det må bare fullføres. Hvis du kommer over problemer, så se etter løsninger. Svarene ligger i deg, alt du trenger å gjøre er å lytte. Tro på deg selv da det ikke er noe du ikke kan gjøre.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

✨ Visste du at vi også tilbyr personlige månedlig veiledning? Fra bare 399Kr. Vi bruker tarot, astrologi og numerologi innen taroten for å vise deg muligheter for din fremtid. Klikk her for å bestille nå ✨

The Hermit and three of pentacles

Today's cards suggest that its important for you to focus and stay focused. When you wake up in the morning do your morning routines don't rush, then when your done you can start the day. Giving you more clarity and stronger piece of mind. Everyday we can easily get distracted. Distracted by everyday day things, distracted by our animals, people, or even social media. Well today is one of these days where you need to isolate yourself away from these distractions. Don't let anything interfere with your goals today. Make a small to do list and do your best to stick to it. If you do get distracted, or suddenly something happens that makes it imposible for you to focus, then try and take a step back, breath and find somewhere quite where you can reassemble your thoughts. If today seems as if your not going to get anywhere, then start from the bottom of your list, 1 doesn't have to come first it just needs to be completed. If you come across problems then look for solutions. The answers are within you all you have to do is listen. Believe in yourself as there is nothing you can't do.

Legg igjen en kommentar