Dagens Tarot Kort Fredag 28 August 2020

Dagens Tarot Kort Fredag 28 August 2020

Ypperste prestinnen og ni av sverd - Skrevet av Sabrina og Veronica

I dag er en påminnelse om ikke å la hodet ødelegge alt du har jobbet så hardt for. Dette betyr at du i dag kan være at du tviler på fremdriften, kanskje tror du ikke har gjort noe i det hele tatt. Husk at alt du trenger å gjøre er å endre 1%, og du er allerede er på vei til suksess. Forsøk å fokusere på sannheten i saken og ikke alltid påmen gden. Lytt til din indre stemme, de tre sekundene du føler eller hører en melding. Ikke de 3 timene med tanker som kommer etter det. Det er tankene dine som manipulerer deg, djevelen i livet ditt som dikterer at alt er mer negativt enn det egentlig er. Det er I tider som dette at du har to alternativer, det ene er å trekke seg tilbake, tro at alt er negativt og at du aldri vil lykkes. Det andre alternativet er at du kan la det gi deg klarhet og perspektiv i livet, hjelpe deg å bevege deg gjennom hindringene. Velg dager som i dag for å være en bedre deg, en nyere, friskere, mer positiv. Det er bare så vanskelig som du lar det være. Du styrer hvordan hver situasjon får deg til å føle deg, ingen andre. Hvis du vil gjøre en endring, i dag kan du det, trenger du bare å fokusere på hvordan du gjør den 1% endringen. Kanskje betyr dette å være sterk nok til å fikse et døende forhold, eller innrømme at du er klar for en. Eller begynn å studere for den drømmekarrieren du alltid ønsket, men aldri trodde du kunne få. Det spiller ingen rolle hva det er, så lenge du begynner i det små, vil du ende opp med det store resultatet til slutt.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

✨ Visste du at vi også tilbyr personlige månedlig veiledning? Fra bare 299Kr. Vi bruker tarot, astrologi og numerologi innen taroten for å vise deg muligheter for din fremtid. Klikk her for å bestille nå ✨

High priestess and Nine of Swords

Today is a reminder not to let your head destroy everything you've worked so hard for. This means that's today you may find yourself doubting your progress, maybe believing that you haven't made any at all. Remember, all you have to do is change 1%, and you're already on the road to success. Try to focus on the truth of the matter and not always on the quantity. Listen to your inner voice, the 3 seconds that you feel or hear a message. Not the 3 hours of thought that come after it. That is your mind manipulating you, the devil in your life dictating that everything is more negative than it really is. Its times like these you have two options, one is to retreat, believe that everything is negative and that you will never succeed. The second option is that you can let it give you clarity and perspective in life, help you move through the obstacles. Choose days like today to be a better you, a newer, fresher, more positive you. It's only ever as hard as you let it be. You control how each situation makes you feel, no one else. If you want to make a change, today you can, you just need to focus on how to make that 1% change. Maybe this means being strong enough to fix a dying relationship, or admitting that you are ready for one. Or starting to study for that dream career you always wanted but never believed you could get. It doesn't matter what it is, as long as you start small, you will end up with the big result in the end.

Legg igjen en kommentar